Välkommen till Andelstal.se

Information om andelstal i bostadsrättsföreningar

Kontakta oss

Gård i bostadsrättsområde

Bostadsrättsföreningen är ägare till föreningens fastighet. Föreningens kostnader (driftskostnader, räntor m.m.) fördelas normalt på medlemmarna genom årsavgiften baserat på andelstalen. Andelstalet är ett fördelningstal som kan skrivas i procent- eller decimalform. Summan av alla andelstal i föreningen ska därmed vara 100 % eller 1,00.

Andelstal används framförallt i syfte att fördela årsavgifter men kan även ha andra syften, exempelvis som ett mått på för att fördela föreningens tillgångar vid en upplösning.

Olika bostadsrätter har olika andelstal, vilka oftast helt eller till stor del är baserade på lägenheternas yta. Andelstalen kan vara beräknade på utifrån de ursprungliga insatserna, men de kan även avvika från insatsernas beräkning. Föreningens stadgar måste innehålla en bestämmelse om grunderna för årsavgiftens beräknande. Däremot finns det inga bestämmelser i bostadsrättslagen som direkt behandlar andelstal. Detta innebär att det kan uppkomma svåra juridiska frågor rörande andelstalen och hur de kan ändras.

Det kan uppstå situationer då föreningen behöver justera sina andelstal. Exempel då detta kan inträffa är när föreningen upplåter ny yta med bostadsrätt. Jurideko Fastighetspartner kan hjälpa styrelsen att räkna om och justera era andelstal samt utreda eventuella juridiska frågeställningar kring andelstalen.

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se